TMC steunt stichting De Hond Kan De Was Doen

Act now

TMC is voortdurend betrokken bij maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor het welzijn van mens, dier en milieu. Minimaal één keer per jaar doet TMC een donatie aan een goed doel. Ditmaal ging onze gift naar Stichting De Hond Kan De Was Doen.

Lees meer...

ChainControl; Eén van de ingrediënten voor perfect onderhoud

Chaincontrol website

Met ChainControl houden wij de verschillende onderdelen in de parkeerketen in de gaten. Wijkt een specifiek onderdeel af van de standaard, dan weten wij direct waar de verstoring optreedt en kunnen wij de betrokken partij(en) informeren, zodat zij snel aan een oplossing kunnen werken. Wij verhogen zo substantieel de uptime van de parkeerautomaten.

Lees meer...

Van erkende betaaldienstverlener naar Betaalinstelling

Betaalinstelling groot

Op 12 juli jongstleden hebben wij het verheugende nieuws ontvangen dat DNB de vergunning voor het opereren als Betaalinstelling aan TMC heeft verleend, met ingang van diezelfde datum. Dit betekent dat wij nu onder het directe officiële toezicht van DNB vallen.

Lees meer...