TMC ontvangt Social Return Compliment van gemeente Den Haag

Compliment 4kant banner

TMC heeft een mooi compliment ontvangen van de gemeente Den Haag. Door de invulling van de SROI-verplichting vanuit de opdracht van de gemeente, heeft TMC meerdere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zetje in de rug kunnen geven en hen geholpen te re-integreren. Daarnaast hebben diverse opdrachten aan verschillende sociale werkplaatsen in de regio bijgedragen aan het voldoen aan de Social Return-plicht.

TMC is gewaardeerde partner van Den Haag Werkt

Met dit compliment zegt de gemeente Den Haag “dankjulliewel” voor jullie inzet bij het invullen van Social Return. Een speciale vermelding gaat naar onze HR afdeling en onze Service collega's in Den Haag, die een groot aandeel hebben gehad in de uitvoering hiervan. Wij zijn nu officieel een gewaardeerde partner van Den Haag Werkt en zijn betekenisvol in het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusie.

Social Return On Investment (SROI)

SROI is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Rijk zet haar inkoopkracht in om deze mensen perspectief te bieden op werk, inkomen én participatie in de samenleving. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Back to overview...