ChainControl; Eén van de ingrediënten voor perfect onderhoud

Chaincontrol website

Met ChainControl houden wij de verschillende onderdelen in de parkeerketen in de gaten. Wijkt een specifiek onderdeel af van de standaard, dan weten wij direct waar de verstoring optreedt en kunnen wij de betrokken partij informeren, die snel aan een oplossing kunnen werken. Wij verhogen zo de uptime van parkeersystemen.

Waar zit het probleem?

Een parkeerder wil een parkeerrecht kopen bij de parkeerautomaat, maar dat lukt niet. Wat is er dan aan de hand? De tijden dat het alleen aan de automaat kan liggen; die liggen achter ons. Inmiddels is er een hele keten van systemen, data-uitwisselingen en communicatieprotocollen gemoeid met de aanschaf van een parkeerrecht en verschillende partijen zijn daarvoor verantwoordelijk. Hoe achterhalen wij nu snel, dat ergens in de keten een verstoring optreedt, zodat deze door de juiste partij aangepakt en opgelost wordt?

Op basis van verwacht gedrag

Wij hebben daar een systeem voor opgezet: ChainControl. Daarmee houden wij 24/7 geheel geautomatiseerd de volledige parkeerketen in de gaten. De basis voor ChainControl, zijn verwachtte gedragingen, op basis van historische gegevens. We verzamelen data en kunnen op basis daarvan bepalen wat een systeem normaal gesproken doet op die locatie op een bepaald moment. Wijkt het gedrag vervolgens af, dan weten wij dat er iets aan de hand is. Zodra een onderdeel niet functioneert zoals gedefinieerd, wordt er een melding gegeneerd die naar de betrokken stakeholders gaat. Afhankelijk van de verstoring start er een specifiek opvolgproces.

Meer regie

Dit systeem is een uitkomst voor regiegemeenten. Het registreert de uptime van de verschillende onderdelen in de parkeerketen en de bijbehorende contractueel afgesproken performance. Daarnaast helpt het deze ook te verbeteren. Want hoe eerder de verstoring wordt geconstateerd, hoe eerder de juiste partij actie onderneemt. 

Onze servicedienst wil niet meer zonder ChainControl! Heeft u ook belangstelling of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze accountmanager.

Back to overview...