Mobiliteits- en handhavingsproducten TMC krijgen eigen organisatie

tmcbysplitsing

Vanaf 1 mei splitst TMC een deel van haar activiteiten af en brengt ze onder in Brickyard BV. TMC richt zich daarna volledig op parkeren, Brickyard BV ontwikkelt en verkoopt softwaresystemen om informatiestromen bij elkaar te brengen, mobiliteit te bevorderen en handhaving te ondersteunen. Zo creëren we maximale focus in beide ondernemingen.

Focus creëren

Op basis van nieuwe mogelijkheden en frisse inzichten, ontwikkelt TMC voortdurend originele producten en diensten. Alhoewel het geen doel op zich is, fungeren we daardoor geregeld als kraamkamer voor nieuwe bedrijven en Yellowbrick is daar een recent en sprekend voorbeeld van. Bij voldoende omvang splitsen we een succesvol product af, zodat we ons met overgave kunnen focussen op kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, verdere innovatie en snelle beschikbaarheid.

TMC richt zich volledig op parkeren

Dat gaan we weer doen. Uit TMC ontstaat vanaf 1 mei een nieuwe organisatie. Het vertrouwde TMC blijft en gaat zich onder commerciële leiding van Rinus Bruinsma volledig richten op parkeerautomaten op straat en op de aanvullende diensten, zoals Auteo, betalingsafhandeling en rapportages. Ontzorging van gemeenten is daarbij het doel. Daarnaast gaat TMC meer activiteiten in het buitenland ontplooien.

Brickyard BV ontwikkelt digitale mobiliteits- en handhavingssystemen

De afgelopen jaren zijn we ons ook gaan richten op bevordering van mobiliteit en leefbaarheid in stedelijke gebieden, met producten als camerahandhaving voor selectieve toegang, de scanauto, mobiele handhavingsapplicatie Bluebrick en uiteraard het overkoepelende softwareplatform Brickyard. Deze producten zijn inmiddels zo volwassen, dat ze de toegewijde aandacht van een eigen onderneming verdienen.

We brengen ze onder bij Waysisdochter Brick Parking Enforcement (BPE), dat verder gaat als Brickyard B.V. Deze organisatie ontwikkelt en verkoopt het Brickyardplatform en de bijbehorende mobiliteits- en handhavingsproducten zowel voor de nationale als de internationale markt. De leiding komt in handen van Yorick Rohof, nu directeur van BPE.

De beste service

Met deze splitsing organiseren we meer focus om beide productgroepen goed in de markt te positioneren, kunnen we de strategie voor de producten eenduidig en helder uitvoeren en komen de juiste mensen op de juiste plaats terecht om u nog beter van dienst te zijn. Beide ondernemingen zijn volledige dochters onder de holding Waysis, waar Peter Peddemors CEO van is en blijft en beide ondernemingen blijven ook gehuisvest op hetzelfde adres.

Terug naar overzicht...