Maximale grip op de parkeerketen met ChainControl

ketting

Met ChainControl houden we de verschillende onderdelen in de parkeerketen in de gaten. Hoe gedragen deze onderdelen zich en wijkt dat wellicht af? Zo weten we waar mogelijk een verstoring optreedt en kunnen we de betrokken partij informeren, die snel aan de oplossing werkt. We verhogen zo substantieel de uptime van parkeersystemen.

Waar zit het probleem?

Een parkeerder wil een parkeerrecht kopen bij de parkeerautomaat, maar dat lukt niet. Wat is er dan aan de hand? De tijden dat het alleen aan de automaat kan liggen; die hebben we gehad. Inmiddels is er een hele keten van systemen, data-uitwisselingen en communicatieprotocollen gemoeid met de aanschaf van een parkeerrecht en verschillende partijen zijn daarvoor verantwoordelijk. Hoe achterhalen we nu snel, dat ergens in de keten een verstoring optreedt, zodat deze door de juiste partij aangepakt en opgelost wordt?

Op basis van verwacht gedrag

We hebben daar nu een systeem voor opgezet: ChainControl. Daarmee houden we 24/7 geheel geautomatiseerd de volledige parkeerketen in de gaten. Basis voor ChainControl, zijn verwachtte gedragingen, op basis van historische gegevens. We verzamelen data en kunnen op basis daarvan bepalen wat een systeem normaal gesproken doet op die locatie op een bepaald moment. Wijkt het gedrag vervolgens af, dan weten we dat er iets aan de hand is. En zodra een onderdeel niet functioneert zoals gedefinieerd, wordt er een melding gegeneerd die naar de betrokken stakeholders gaat. Afhankelijk van de verstoring start er een specifiek opvolgproces.

Meer regie

Dit systeem is een uitkomst voor regiegemeenten. Het registreert de uptime van de verschillende onderdelen in de parkeerketen en de bijbehorende contractueel afgesproken performance. En het helpt deze dus ook te verbeteren. Want hoe eerder de verstoring wordt geconstateerd, hoe eerder de juiste partij actie onderneemt, dus hoe eerder een verstoring is verholpen. We zijn ChainControl nu in de praktijk aan het testen. Nog even en we kunnen het overal waar gevraagd in gaan zetten.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze accountmanager.

Terug naar overzicht...